Για την πλοήγηση


Εργομέτρηση


“Ως  νίκη μπορεί να οριστεί η επιστήμη της τέλειας προετοιμασίας”

                                                                                         G.Allen

Οι εργομετρικές εξετάσεις αξιολογούν την ικανότητα του οργανισμού να παράγει έργο.

Εργοσπιρομετρία:

Ανάλυση σύστασης σώματος 

Ισοκινητική Αξιολόγηση Δύναμης- Αντοχής- Ισχύος:         

Αξιολόγηση αλτικότητας –δείκτης κόπωσης

Αξιολόγηση Ευλυγισίας-Ευκαμψίας

Αξιολόγηση αναερόβιας ισχύος –δείκτης κόπωσης

Αξιολόγηση ταχύτητας και αναερόβιας ικανότητας 

Πελματογραφία- Ανάλυση βάδισης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Η  Ergofit  εγγυάται την εγκυρότητα την αξιοπιστία και την άμεση παράδοση των αποτελεσμάτων.